Våre dokumenter‎ > ‎

Leverandørmøter

27.okt 2010: Møte mellom EPJ leverandørene og ref.gruppa

Tilstede

Hove Medical Systems AS, SystemX:  Joar Bølstad, Yngve Svensson
Infodoc as Plenario: Endre Dyrøy
Profdoc Norge as Winmed: Ole Erik Dammen, Øyvind Ødegård

Referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling:
Linn Brandt, Regin Hjertholm, Jørn Kippersund, Øyvind Kjelsvik, Bent Larsen, Inger Lyngstad, Rolf Reitan, Janecke Thesen.

Agenda

16:30 Velkommen

Deretter: En halvtime til hver utvikler/leverandør for å presentere sin EPJ software ”LIVE” og delta i spørsmål/svar om programmet og potensiell videre utvikling. Rekkefølgen for presentasjonene er vilkårlig og presentasjonen fra hver utvikler/leverandør vil skje uten at de to andre firmaene er tilstede.

17:45 Møtes referanse gruppen separat, leverandørene kan snakke sammen eller ta en pause.
18:30 Referanse gruppen møter leverandørene
19:45 Slutt
20:00 Middag, Kafe Celsius, ps enhver betaler selv.

Comments