EPJ-løftet‎ > ‎

Delprosjekter


Delprosjekt 1a – EPJ-løftet (overordnet kravspek)
4 mai 2011   versjon 1.0  KITH rapport 1035:2011


1) Samstemming av medisinlister

2) Synonymordliste for labanalyser (bruk av NEKLAB)

3) Overføring av EPJ ved bytte av fastlege


Følg lenken under til KITHs hjemmesider og åpne rapporten
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3677.aspx

Kartleggingsprosjektet

29 mars 2011   versjon 0.1  KITH rapport 1034:2011

prioriterte områder i EPJ-løftet
se pdf på KITH hjemmeside:
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3683.aspx

Les særlig 4 sider (9-12) hvor hovedtiltakene beskrives:
-Videreføre delprosjekt 1a
  *samstemming av medisinlister
  * NEKLAB synonymordliste
  * elektronisk overføring av EPJ ved fastlegebytte
-Dialogmelding mellom fastleger og sykehusleger
-Forbedre epikriser, henvisninger,rekvisisjon/svar. PKO-melding
-Forbedre fraværsassistent
-brukervennlig overvåling av meldinger
-bedre totaloversikt i EPJ
-beslutningsstøtte
-integrasjon medisinsk utstyr
-alternative driftsløsninger


Comments