Fremtiden...


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vis Last ned
Innspill om status og forventninger til EPJ, for en gruppe i Hdir, 28.05.10   1397 k versjon 4 31. okt. 2010, 16:24 Linn Brandt
Ċ
Vis Last ned
Det moderne IT-legekontor - MyndighetskoordineringUtgitt: 03/2010   841 k versjon 5 31. okt. 2010, 16:24 Linn Brandt
Ċ
Vis Last ned
Øyvind Kjelsvik  107 k versjon 4 23. aug. 2010, 11:20 Linn Brandt
ĉ
Vis Last ned
Bent Larsen;Jeg tror man bør begynne med å trekke opp de store linjer i hvilken retning man ønsker at EPJ skal utvikles . Eksempler på slike linjer er • EPJ med innebygd prosess- og beslutningsstøtte • Kommunikasjon mellom EPJ-systemer ( mye mangler her fortsatt) • Funksjoner for bedret oversikt og bedret arbeidsflyt i EPJ • Kvalitetssikringsfunksjoner i EPJ   36 k versjon 4 23. aug. 2010, 11:20 Linn Brandt
Comments