HF‎ > ‎

Helse Nord-Trøndelag HF

Journalsystem: Doculine, Siemens
Røntgensystem:
Medkament-system:
Andre viktige systemer:

Internt elektronisk samhandling

Elektronisk medisinering nei
eResept nei
Elektronisk rtg. henvising nei
Elektronisk lab-rekv ja
Elektronisk rekv. til andre avdelinger internt  ja
Tilgang til retningslinjer fra EPJ nei

 Lokal database av prosedyrer/retningslinjer 

Ekstern elektronisk samhandling

Sende Epikriser elektronisk 
Sende Epikriser elektronisk til andre foretak 
Motta Henvisinger elektronisk 
Dialogmeldinger med PLO/kommune  
Dialogmeldinger med fastleger 
Elektronisk kommunikasjon med pasienter 
Lagt ut retningslinjer/prosedyrer på internett så andre kan se  
Implementert NHNs Adressekatalog 

Comments