HF‎ > ‎

Helse Sunnmøre HF

Journalsystem: Doculive, Siemens
Røntgensystem:
Medkament-system:
Andre viktige systemer:

Internt elektronisk samhandling

Elektronisk medisinering nei
eResept nei
Elektronisk rtg. henvising nei
Elektronisk lab-rekv ja
Elektronisk rekv. til andre avdelinger internt  ja
Tilgang til retningslinjer fra EPJ nei


Ekstern elektronisk samhandling

Sende Epikriser elektronisk Ja
Sende Epikriser elektronisk til andre foretak Nei
Motta Henvisinger elektronisk 
Dialogmeldinger med PLO/kommune  Nei
Dialogmeldinger med fastleger Nei
Elektronisk kommunikasjon med pasienter Nei
Lagt ut retningslinjer/prosedyrer på internett så andre kan se  Nei
Implementert NHNs Adressekatalog Nei

Comments