HF‎ > ‎

Oslo universitetssykehus HF

Journalsystem: Doculive, Siemens
Røntgensystem:
Medkament-system: Piloterer Metavision på intensiv.avd på Ullevål. Har Metavision på anestesi på Rikshospitalet
Andre viktige systemer:

Internt elektronisk samhandling

Elektronisk medisinering nei, men piloterer metavision på Intensiv.avd ullevål
eResept Nei
Elektronisk rtg. henvising Nei
Elektronisk lab-rekv Ja
Elektronisk rekv. til andre avdelinger internt  Ja
Tilgang til retningslinjer fra EPJ Nei
 Lokal retningslinjedatabase/prosedyredatabase eHåndboka

Ekstern elektronisk samhandling

Sende Epikriser elektronisk Ja
Sende Epikriser elektronisk til andre foretak Nei
Motta Henvisinger elektronisk 
Dialogmeldinger med PLO/kommune  Nei
Dialogmeldinger med fastleger Nei
Elektronisk kommunikasjon med pasienter Rikshospitalet tester MinJournal
Lagt ut retningslinjer/prosedyrer på internett så andre kan se  Nei
Implementert NHNs Adressekatalog Nei

Comments