HF‎ > ‎

St. Olavs Hospital HF

Journalsystem: Doculive, Siemens
Røntgensystem: Sectra
Medikament-system:
Andre viktige systemer: PAS

Internt elektronisk samhandling

Elektronisk medisinering Nei    
eResept Nei
Elektronisk rtg. henvising Ja
Elektronisk lab-rekv Ja
Elektronisk rekv. til andre avdelinger internt  Ja
Tilgang til retningslinjer fra EPJ Nei

 Lokal database med prosedyrer/retningslinjer Ja, EQS

Ekstern elektronisk samhandling

Sende Epikriser elektronisk Ja
Sende Epikriser elektronisk Ja
Motta Henvisinger elektronisk Ja
Dialogmeldinger med PLO/kommune  Ja
Dialogmeldinger med fastleger Nei
Elektronisk kommunikasjon med pasienter Nei
Lagt ut retningslinjer/prosedyrer på internett så andre kan se  Nei (noe)
Implementert NHNs Adressekatalog Ja?

Comments