HF‎ > ‎

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Journalsystem: 
Røntgensystem:
Medkament-system:
Andre viktige systemer:

Internt elektronisk samhandling

Elektronisk medisinering
eResept
Elektronisk rtg. henvising
Elektronisk lab-rekv 
Elektronisk rekv. til andre avdelinger internt 
Tilgang til retningslinjer fra EPJ

Ekstern elektronisk samhandling

Sende Epikriser elektronisk 
Sende Epikriser elektronisk 
Motta Henvisinger elektronisk 
Dialogmeldinger med PLO/kommune  
Dialogmeldinger med fastleger 
Elektronisk kommunikasjon med pasienter 
Lagt ut retningslinjer/prosedyrer på internett så andre kan se  
Implementert NHNs Adressekatalog 

Comments