Om oss‎ > ‎

Legeforeningens IT-Utvalg

et rådgivende utvalg for Legeforeningens sentralstyre.
IT-Utvalget har en hjemmeside hos legeforeningen hvor det ligger referater og mer informasjon: http://legeforeningen.no/om-legeforeningen/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagpolitiske-utvalg/it-utvalget/

IT utvalget har arrangert to møter for IT- interesserte leger, ett i 2013 og ett i 2014

IT-utvalgets mandat
Legeforeningens IT-utvalg er et rådgivende utvalg for sentralstyret. Utvalget skal arbeide for å utbre forståelsen for og fremme bruk av IT-støtte i klinisk virksomhet for bedre kvalitet i pasientbehandling, arbeidsprosesser og samhandling i helsevesenet.

Hovedoppgaven for utvalget er å bidra til å samordne Legeforeningens tidligere erfaringer fra IT- støttede prosesser i primær- og spesialisthelsetjenesten med nye forslag til IT-støttede tiltak for helsetjenestene basert på medlemmenes kunnskaper og erfaring.

Utvalget skal ha spesiell oppmerksomhet på mulighetene til forbedring av IT-støtte til bedre klinisk ressursutnyttelse og samhandling i tråd med målsetningene i samhandlingsreformen.

Utvalget skal gi råd til sentralstyret i spørsmål vedrørende IT i helsesektoren. Utvalget kan også ta opp relevante saker på eget initiativ. Utvalget kan og bør ha uformell kontakt med relevante aktører utenfor Legeforeningen, men konkrete initiativ og utspill overfor eksterne parter skal ivaretas av foreningens sentrale organer.

Utvalgets funksjonsperiode er to år (januar – desember). 
Viser 6 artikler
navnrepresentereremailarbeidsstedandre verv, prosjekt, medlem av
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
navnrepresentereremailarbeidsstedandre verv, prosjekt, medlem av
Jan Sigurd Rotnes LVS jan.sigurd.rotnes@helsedir.no Helsedirektoratet  
Jan Størmer LSF Jan.stormer@unn.no   
Kjartan Olafsson (Leder) AF  kjartan@olafsson.biz  NFAs referansegruppe for EPJ og elektronisk samhandling 
Linn Brandt (nestleder) YLF brandtlinn@gmail.com Gjøvik med.avd (Sykehuset Innlandet) og Diakonhjemmet, Oslo NFAs referansegruppe for EPJ og elektronisk samhandling, EVICARE, DECIDE 
Morten Laudal NFA morten.laudal@bluezone.no   
Petter Hurlen OF petter@hurlen.no Ahus  
Viser 6 artikler
Comments