Oppstartsmøtet

2010.09.23 HelsIT 2010 /oppstartsmøte for EPJ gruppa

Onsdag 22. september:

Et EPJ-løft for tryggere og mer effektiv pasientbehandling
Ansvarlig: Referansegruppa for EPJ og ES i Legeforeningen, ved Regin Hjertholm
lenke til presentasjonen:  http://kith.no/upload/6024/regin_hjertholm.pdf

Nye TrinnVis - kvalitessystem på nett for legekontor og legevakter
Ansvarlig: TrinnVis grundere og allmennleger Regin Hjertholm og Janecke Thesen, ved Janecke Thesen 
Lenke www.trinnvis.no

Torsdag 23. september: 

Oppstartsmøte for EPJ-gruppa


ć
Linn Brandt,
26. nov. 2010, 23:47
Comments