DIPS
Brukssteder

Helseforetak
Store deler av HSØ (ikke Ullevål og Riket)
Store deler av Helse Vest
Store deler av Helse Nord

Private sykehus
Volvat Medisinske Senter AS
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Oslo Hospital
Modum Bad
Glittreklinikken
Feiringklinikken
Martina Hansens Hospital
Borgestadklinikken
Revmatismesykehuset Lillehammer
Viser 4 artikler
EmneideProblemLøsning
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
EmneideProblemLøsning
eResepts forskrivningsmodul Lage en pluggin så vi kan få strukturert med.info i epikrisene, på et format som er kjent Implementeres i gamle dips eller nye? I nye er det enklere å skrive inn eksterne moduler Må snakke med DIPS 
Prøve-kopisvar til Fastlege Er dette et internt lab-poblem eller problem pga DIPS? Allmennlegene får ofte kopi av prøvesvar rekvirert av andre leger. Det går ikke fram hvem som har rekvirert prøven. Laboratoriet på SI-Hamar svarer at de ikke kan legge inne rekvirentlege og kopilege slik at det kommer fram hos oss hvem som er rekvirent. Dette kan ikke være riktig.  
NEKLAB ha neklab som en modul for å minske lab-prøve-duplikater må godkjennes av helseforetaket, tror ikke det er noe problem for DIPS Kjøre pilot på det i Sykehuset Innlandet 
Skjemaer i DIPS  Nå har nær alle skjemaer fått navnet BL + navnet på skjemaet. BL Legeerklæring om dødfall, BL Kreftmeling, BL sykemelding. Det gjør det sinnsykt vanskelig å finne igjen for oss. Aner meg at dette er av administrative grunner Gi de tilbake normale navn som det går ann å finne i en alfabetisk liste, evnt. gi oss et søkefelt med spotlight-type søk 
Viser 4 artikler
Comments