Temaer‎ > ‎Epikrise og henvisning‎ > ‎Innlegg‎ > ‎

Bruke eResepts eksterne foreskrivningsmodul i epikriser?

lagt inn 14. nov. 2010, 07:57 av Linn Brandt   [ oppdatert 14. nov. 2010, 07:58 ]
"For å sikre samstemming av medisinlister nå kan ikke sykehusene vente 3-4 år med å strukturere medikasjon i epikrisene.  Hva kan gjøres for samhandling mens man venter på at sykehuset skal løse interne problemer?  Skal sykehus EPJ-leverandørene (særlig DIPS) lage sin egen modul hvor legene kan strukturere medikasjon når epikrise skrives eller skal de lage et grensesnitt mot eResepts Eksterne Foreskrivningsmodul?
eResepts eksterne foreskrivningsmodul finansieres av Helsedirektoratet og vil være ferdig våren 2011. Den har full funksjonalitet som legemiddelmodul og skal kunne erstatte legemiddelmoduler i alle EPJ uten eResept. Den baserer seg på FEST ver 2.4 og er utviklet på  bakgrunn av Rekvirentprosjektets kravspesifikasjon (utarbeidet av 15 leger). Det er full eReseptfunksjonalitet i modulen, med kommunikasjon til reseptformidleren, elektroniske søknader og elektronisk svar til/fra Helfo og SLV. I prinsippet kan den benyttes av alle EPJ dersom det lages grensesnitt til forskrivningsmodulen. I grensesnittet kan en eksempelvis hente LiB fra forskrivningsmodulen inn i epikriser, henvisninger og annen elektronisk korrespondanse."
Comments