Temaer‎ > ‎

‎FHI vaksiner-SYSVAK‎


Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden
Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
ajourført ; regin 07 jan 2011

Fastleger trenger oversikt over alle vaksiner den enkelte pasient har fått, både vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, reisevaksiner og annet. Hverken pasienten selv eller fastlegen har oversikt per dags dato. Alle typer vaksiner kan registreres i SYSVAK (med pas samtykke).

Under Pandemien 2009 måtte leger dobbeltføre opplysninger og til dels bruke papir fordi man ikke hadde mulighet til å sende og ta imot vaksinasjonsopplysninger i EPJ. Myndighetene brukte til slutt noen penger på en dårlig nødløsning med en frittstående webapplikasjon som krevde egen innlogging (PANVAC). Denne løsning har ingen fremtid, da vi selvfølgelig skal bruke SYSVAK. Fra 1 jan 2011 er det meldeplikt for ALLE vaksiner (også dem utenfor barnevaksinasjonsprogrammet) og Folkehelseinstituttet har sendt oss et papirskjema for dette hvor man for hånd må fylle inn SYSVAK-kode, preparatnavn,batchnummer,meldingstype,årsak,tilleggsopplysninger, personopplysnionger m.m..

Ny KITH standard for SYSVAK ebXML melding var klar i 2007. Teknisk info om SYSVAK; http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,5075:1:0:0:::0:0

SYSVAK på edifact format har i mange år fungert fra helsestasjoner, men Folkehelseinstituttets system har ikke hatt kapasitet tit å motta fra fastleger før des 2008. Da var de klar med et nytt mottak for KITH eb-XML melding også for fastleger. FHI opplyser jan 2011 at mottak på gammelt edifact format holdes åpent i hele 2011 (til alle helsestasjoner er klare med helsenettlinje og eb-XML-formant). Journalleverandørene er blitt tvunget til å legge om til ebXML melding i EPJ og kommunikasjonsmodul. Dette er minst 250t arbeid pr leverandør. Myndighetene og Folkehelseinstituttet har ikke villet betale regningen. Vaksinasjonsmodulene i EPJ er primært laget for helsestasjon og må endres noe for å være optimale for fastleger.

Leverandørene oppgir flg status pr 07 jan 2011

INFODOC:  Vaksiner kan registreres i vaksinemodul. Papirrapport kan lages fra modulen og sendes til FHI. Elektronisk kommunikasjon med SYSVAK blir klar 1 april 2011 (versjon 2.9). Kanalen vil være NHN, virksomhetsertifikat og InfoEDI, ytterligere tekniske kommunikasjonsløsninger ala det helsestasjoner har brukt vil det ikke være behov for. Man ønsker å bygge inn EPJ-løft krav i vaksinemodulen slik at det blir bedre arbeidsflyt for allmennleger.

PROFDOC: Vision og WinMed 2.x. kan ikke sende og motta sysvak meldinger. I WinMed3 er dette implementert og første kunde er oppe å kjører direkte mot FHI. Dvs at man i WinMed3 har samme funksjonalitet som man har på en helsestasjon, man kan sende vaksiner, men også laste ned oppdatert vaksinestatus på aktuell pasient. Det er foreløpig uavklart – ikke vært diskutert – hvem som skal bære kostnaden med konfigurering, testing og driftsetting av hvert enkelt legekontor. 

SYSTEM-X: Bruk vaksinemodulen for registrering av vaksineringer utført fra og med 01.01.2011. Elektronisk utveksling med SYSVAK kommer senere. Man planlegger å ha en rapporteringsfunksjon for elektronisk overføring av vaksineringsinformasjon i løpet av 2:e kvartal 2011. Det vil da bli mulig å overføre informasjon i batch (fra dato til dato).

Vår IKT kontakt hos FHI: Peter.Holmes@fhi.no


VÅRE ØNSKER:

1) Egen modul for alle vaksiner

2) Elektronisk oppdatering via SYSVAK - Vaksiner gitt andre steder blir registrert hos oss via SYSVAK.

Vi har bruk for å slå opp i vaksinemodulen og se hvilke vaksiner pasienten  har fått så langt i livet. Dette krever en spørring mot FHI, men fordi det er asynkron meldingsutveksling kan det gå timer før oppdateringen kommer. Da er pasienten for lengst gått hjem. Weboppslag ville fungert, men det er altså ikke laget i denne nye versjonen av SYSVAK fordi webservices ikke er ferdig standardisert i helsesektoren .  (http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3361.aspx) Jeg kunne tenke meg en automatisk oppdatering i bakgrunnen med jevne mellomrom, da ville vaksinasjonslisten være oppdatert når vi går inn i den for å sjekke status. Hvordan kan denne automatiske oppdateringen foregå uten at vi overbelaster serverne på begge sider? 

batch-oppdatering av hele fastlegelisten eller lignende burde implementeres

Forslag til midlertidig løsning:
Sysvak oppdaterer EPJ-journal hos fastlege 1 gang slik at alle EPJ er oppdatert på vaksiner som er registrert. Deretter automatisk oppdatering til fastlege ved nye registreringer i Sysvak. På sikt bør dette vel bli synkroniserte oppslag.   

FHI opplyser jan 2011 at de sender og mottar SYSVAK-meldinger hvert minutt. Hvis fastlegene stiller sitt system til å gjøre det samme vil oppdatering gå raskere.

De første leger som nå jan 2011 sender SYSVAK-meldinger måtte "registreres som bruker av SYSVAK" hos FHI. Dette ønsker vi automatisert og FHI sier jan 2011 at de jobber med saken sammen med EPJ-leverandørene.


3) Elementer i vaksineoversikt - Vaksiner skal oppgis med forståelig navn eks ”hepatitt A” i tillegg til markedsnavn og batch nummer. Dato satt , signatur, anbefalt dato for fornyelse (altså hvor lenge en vaksine varer), vaskine kodeverket finnes på Volven:
http://www.volven.no/produkt.asp?id=140311&subID=8&catID=0&oid=9501
.

4) Gruppevaksinering  - System med god og rask arbeidsflyt for vaksinering av gruppe (mange journaler)

5) Beslutningsstøtte - gjerne lenke til adekvat kapittel i NEL

6) Papirutskrift av oversikt til pasient - forståelig navn eks ”hepatitt A” i tillegg til markedsnavn. Dato satt , signatur, anbefalt dato for fornyelse

7) Resept fortsatt fra medikasjonsmodul? forholdet mellom medikasjonsmodul og vaksinemodul må avklares.

8) Registrering av gamle vaksiner - det bør være mulig å registrere vaksiner som er satt for flere år siden slik at fastleger etter hvert kan få full oversikt over pasientenes vaksinasjonsstatus.

Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments