Innlegg

Fastlegers bruk vs. helsestasjon

lagt inn 19. jun. 2011, 18:56 av Linn Brandt

(flyttet)
Fastlegers bruk skiller seg litt fra helsestasjon  Vi har bruk for å slå opp i vaksinemodulen og se hvilke vaksiner pasienten har fått så langt i livet. Dette krever en spørring mot FHI, men fordi det er asynkron meldingsutveksling kan det gå timer før oppdateringen kommer. Da er pasienten for lengst gått hjem. Weboppslag ville fungert, men det er altså ikke laget i denne nye versjonen av SYSVAK.
Sysvak oppdaterer EPJ-journal hos fastlege 1 gang slik at alle EPJ er oppdatert på vaksiner som er registrert. Deretter automatisk oppdatering til fastlege ved nye registreringer i Sysvak. På sikt bør dette vel bli synkroniserte oppslag.

1-1 of 1