Temaer‎ > ‎

Sammendrag - tidslinjer

Relevante dokumenter
  

Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
redaktører for temaet: Linn Brandt, Regin Hjerhtolm, Inger Lyngstad

Journalsammendrag (oppdatert 25 jan 2011 rh)

Oversiktlig felt for journalsammendrag som lett kan finnes i EPJ av bruker.

Eget felt for flg underelementer:

1) Diagnoser – hentes automatisk fra hovedjournal og epikriser. Viser historikk og hyppighet. Redigerbart.

2) Tidligere sykdommer – fritekstfelt. Kan manuelt merkes i epikriser og sendes til journalsammendrag/tidligere sykdommer uten å overskrive. Redigerbart.

3) Risikoparametre – trekkes automatisk ut. Redigerbart. Eks.kolesterol, HDL, LDL, BMI, glukose, røyk, alkohol.

4) Slekt – fritekst. Redigerbart.

5) Sosialt – stilling og arbeidsgiver trekkes automatisk hit. Stilling strukturert vil kunne gi rapporter basert på yrke.Redigerbart.

Automatisk uttrekk av alle journalsammendragets elementer 2-5 til henvisning (ikke diagnoseoversikten som blir for stor og gjentagende og ekstra sensitiv informasjon bør merkes og bare sendes ved et aktivt ja ).

Journalsammendrag må sees i sammenheng med "kritisk informasjon" i kjernejournal.Tidslinjer (oppdatert 25 jan 2011 rh)

Brukt i Japan i mange år og ønsket av oss lenge.

Med dette tenker en seg grafiske oversikter hvor kontaktdatoer, problemer, medikamenter i bruk, laboratorieprøver osv kan fremstilles grafisk over en tidslinje. Dette vil gi raskt bedret oversikt over en rekke problemstillinger. Det er en forutsetning at fremstillingen er dynamisk og kan endres av bruker. Eks. Hb-verdier skal sammenstilles med medikamenter i bruk for å avsløre sammenfall mellom begynnende fall i Hb og oppstart med AlbylE. BT-verdier kan sammenstilles med de foreskrevne BT-medikamenter for å se på hvilke medikamentendringer som over tid har hatt størst effekt… Kontaktdatoer med de forskjellige hovedproblemstillinger kan fremstilles over tid for å avsløre sammenhenger som kan ha betydning for diagnostikk: Eksempelvis hoste etterfulgt av vekttap.

Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments