Temaer‎ > ‎Kjernejournal‎ > ‎Innlegg‎ > ‎

Helsedirektoratets rapport 2010, se vedlegget.

lagt inn 9. aug. 2010, 00:52 av Inger Lyngstad   [ oppdatert 9. aug. 2010, 01:00 av Linn Brandt ]
Denne rapporten beskriver Helsedirektoratets vurdering av forslaget til Nasjonal IKT om etablering av en nasjonal kjernejournal, som et svar på Helse- og omsorgsdepartementet brev av 4.6.09.
I tillegg har Helsedirektoratet utarbeidet følgende dokumenter:
• Rapporten ”Utredning – hvordan bør videre arbeid med etablering av nasjonal kjernejournal innrettes? – foreløpige innspill pr. 15.10.09” ble oversendt
Helse- og omsorgsdepartementet i oktober.
• Satsningsforslag for statsbudsjettet i 2011 om etablering av en nasjonal kjernejournal
• Forslag til prosjektdirektiv for et forprosjekt i 2010 (oversendes sammen med denne rapporten).

I de foreløpige innspillene i rapporten fra oktober (2009) vektla Helsedirektoratet at en nasjonal kjernejournal må ivareta et helhetsperspektiv, og den må vurderes ut fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestens behov. Som eksempel på behov i kommunal helsetjeneste, har Helsedirektoratet derfor vurdert
behovsbeskrivelser og erfaringer fra Trondheim kommunes ”Fyrtårnsprosjekt” (også omtalt som SUMO-prosjektet).
Denne rapporten inneholder:
• Synspunkter på Helsedirektoratets foreløpige anbefalinger (kap 1)
• Helsedirektoratets forslag til formål for kjernejournal (kap 2)
• Alternative navn på løsningen (kap 3)
• Oversikt over aktuelle interessenter (kap 4)
• Relevante prosjekter i Norge og internasjonalt (kap 5 og 6)
• Forslag til forprosjekt 2010 med sentrale problemstillinger (kap 7)
Våre anbefalinger oppsummert:
1. Formål:
Vi har skissert noen prinsipper samt forslag til formålsbeskrivelser. Det overordnede formålet som er beskrevet her tar utgangspunkt i de helsefaglige
behov og helsepolitiske mål:
”Det overordnede formålet med en nasjonal kjernejournal er økt pasientsikkerhet gjennom tilgang til livsviktig informasjon om pasienten. Tilgang til livsviktig informasjon må være mulig både på tvers av forvaltningsgrenser og uavhengig av geografisk tilhørighet, det vil si en nasjonal løsning.
På kort sikt er formålet økt pasientsikkerhet ved legemiddelbruk med særlig fokus på eldre og kronisk syke, og ved behandling av pasienter i akuttsituasjoner og andre uplanlagte behov for helsetjenester. Dette er aktuelt både i pleie- og omsorgssektoren, hos fastlegen, legevakten og på sykehus.”

Et forprosjekt må vurdere behov for ytterligere presisering av dette forslaget, også på kort og lang sikt........
Ċ
Linn Brandt,
9. aug. 2010, 01:00
Comments