Temaer‎ > ‎

Korrespondansearkiv

Relevante dokumenter

           Nye innspill fra gruppa

Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
ajourført 17 jan 2011 (Regin H)


Etter noen år med elektroniske meldinger uten tilstrekkelig ressurser til fokus på korrespondansearkivet blir det fort uoversiktlig.

 

EPJ skal ha korrespondansearkiv

WinMed har ikke helt samme oversikt over korrespondanse som flere andre systemer, og kan importere inn kun deler av epikrisetekst

 

Korrespondansearkiv - meldinger INN vises med:

avsenders kortnavn

innhold signaliseres med emne.

Dato kontakt/utskrivning. Dato mottatt.

Alt redigerbart.

 

Korrespondansearkiv - meldinger UT vises med:

mottakers kortnavn

innhold signaliseres med emne.

Dato kontakt. Dato mottatt.

Alt redigerbart.

 

Juridisk korrekt fullstendig melding

vises kun i sin helhet i stor boks ved klikk på elementet i innboks/korrespondansearkiv eller fra lenken i hovedjournal.

ikke redigerbar - skrivebeskyttet

 

Korrespondansearkiv – medisinsk og administrativ logistikk

Ett for medisinske meldinger

Ett for administrativ logistikk som timekort, bestilling pasientreiser m.m.

 

Korrespondansearkiv – fulltekst søkbart

 

Kortversjon i hovedjournal med lenke

Det trengs en skikkelig opprydding i hvordan innkomne meldinger presenteres. Det er alt for mye unødig tekst og dobbeltføringer som ødelegger oversikten i hovedjournal.  Mye legetid sløses i dag vekk på manuell redigering.

Redigeringsmulighet 

Full juridisk skrivebeskyttet visning nås ved lenke.

Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments