Temaer‎ > ‎Medisinsk utstyr‎ > ‎

Innlegg

Spirometri standarder inn i EPJ (mail fra Regin)

lagt inn 27. nov. 2010, 00:51 av Linn Brandt   [ oppdatert 27. nov. 2010, 00:58 ]

1) ikke ekstra brukernavn og passord, vi er pålogget via EPJ.
Generelt prinsipp mot annen software som integreres med EPJ

 2) allmennlege default oppsett for spirometri
Kan vi enes om et default oppsett som følger når allmennleger kjøper nytt spirometer eller som kan installeres ved neste oppdatering? Noen som har kontakt med lungeleger og allmennleger med interesse for dette som kan kvalitetsikre og være med å lage forslaget til anbefalt oppsett? Et råd om dette tror jeg ville spart mange kolleger for mye strev og ville lettet opplæring. Det er rart at man ikke tilbød mere støttefunksjoner som dette da blåreseptkravene ble innført for noen år siden.

Uttrekk av noen få parametre som er nødvendige for å kunne vurdere diagnose , alvorlighetsgrad og blåreseptkriterier for KOLS og astma.
Beslutningstøtte: kriterier for astma og KOLS (og grad av KOLS) og blåreseptkrav

- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -
Uttrekket til EPJ som foreslås under her er støttet av to lungeleger og passer med artikkel i Utposten om temaet. Flg. oppsett bør være default ved nye installeringer av kombinasjonen spirometer-allmennlege EPJ

Dato legges automatisk inn
Spirometri 
Ref: Langhammer 2001  (eller er ECCS/Zapletal bedre , anbefalt av medinor på PMU 2010, går ned til 8 års alder hvilket er en stor fordel)

Utførelse: god        ATS reproduserbarhet: ja
Pre:   FVC=3,02 L (76% av forv)   FEV1=2,35 L  (71% av forv)   FEV1/FVC=0,78 (85% av forv)
Post: FVC=3,10 L (77% av forv)   FEV1=2,47 L  (75% av forv)   FEV1/FVC=0,80 (88% av forv)
FEV1 post-pre = 4% 

Diagnostisk hjelp: astma ved FEV1 post-pre>12%      KOLS ved FEV1/FVC < 0,7  (FEV1 gir alvorlighetsgrad  med mild<80% av forv, moderat 50-80% av forv, alvorlig 30-50% av forv, svært alvorlig < 30% av forv)

Konklusjon: .fritekst eller forslag som kan redigeres?

Pdf av kurven til EPJ

 EPJ skal selvfølgelig ta over den referansen legen har satt i spirometrisoftware, men det er godt for oss å ha en anbefaling siden det er hauger av referanser å velge i, det meste gresk for de fleste av oss.

Merk at FEV1/FVC oppgis i ratio. Prosent skal bare forbeholdes % av forventet, ellers blir det fort forvirring.
- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - 

3) Jeg kunne likt å få en visning tilsvarende lab med kurve for hver parameter . Jeg har ikke sett slike kurver før, men det må da være interessant å se en kurve som med tidsakse viser f.eks stadig synkende FVC eller svingende FEV1 osv. Men det er mulig det er tåpelig, her trenger vi råd fra kolleger som er gode på feltet.

4) Kobling til blåresept ligger i FEST og medikasjonsmodul. Hvis allmennlegeoppsettet er bra vil det være lett å koble manuelt fordi man har funnet diagnoser og verdier som samstemmer med blåreseptkravene.
Ønskes ytterligere dypdykk og analyser, må man gå til spirometriens egen software.

lenke til spirometriartikkel i Utposten:

 

1-1 of 1