Temaer‎ > ‎

Multimedia og vedlegg

Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendragfra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
ajourført ; 17 jan 2011 (Regin H)


Melding med vedlegg

Meldingen er ferdig fra KITH.     http://www.kith.no/upload/3435/MeldingerMedVedlegg_v1_0.pdf

Dagens meldinger er bare tekst

Krever at EPJ kan ta imot, sende og vise andre formater enn tekst – se eget dokument

Må utarbeides begrenset liste over formater som skal brukes. Pdf er en god start. Begynner vi enkelt vil utvikling og bredding gå raskere. Pdf dekker både tekst, bilde, kurver, tegninger og til og med video.

Patologene har i alle år krevd vedlegg før de vil sende elektronisk, dette kravet oppfylles når vi kan sende meldinger med vedlegg. Enighet oppnådd mellom KITH, EPJ-leverandører, Hdir, patologer og allmennleger på workshop i Bergen sept 2010.

 

bilder av hud (tumores, utslett, føflekker, leggsår...)

kurver fra spirometri og EKG

strektegninger av kropp med smerteområder og lokalisasjoner hvor biopsier er tatt


Multimedia i EPJ

En enkel start og et minimumskrav er generering og visning av PDF

DIPS multimedia finnes og vi ønsker noe lignende i våre EPJ: Multimediainformasjon som digitale bilder og lyd, videoklipp, EKG o.l. oppbevares i frittstående applikasjoner eller på en tilfeldig plass i filsystemet. DIPS Multimedia er laget for fangst, systematisk arkivering og presentasjon av multimediainformasjon integrert i pasientjournalen. Brukeren kan presentere, redigere og lagre digitale bilder, digital lyd, EKG, video, skopi, ultralyd, metadata og skjemaer. Avansert bildemodul med blant annet muligheter for annotering, bildesammenligning, anonymisering, zooming, full-screen, justering av lys, farge og kontrast. DIPS Multimedia er utstyrsuavhengig og kan hente, vise og lagre multimedia gjennom integrasjoner med EKG-apparater, videokilder, digitale kameraer, elektroniske stetoskop, multimonitoreringsapparat og skopiutstyr.

Kommunikasjonsmoduler og multimedia: DORIS takler dette, men integrering i EPJ mangler. De andre (Medilink og Info EDI) må utvikles videre som del av EPJ løftet.


Foto fra kamera til EPJ

1) Kobling av foto til rett pasientjournal.

Stå i pasientens journal og så overføre bildet direkte til denne journal via lang USB/firewire kabel. 

Alternativt ta bilde med kamera og ved senere overføring til PC skal billedfilens dato og klokkeslett koble foto til korrekt journal som var åpen på det tidspunkt. Krever synkronisering av klokker i PC og kamera. Man slipper på denne måte manuelt å taste inn eller søke opp pasientens data, bildene overføres automatisk med få grep. Resultatet bør legges i en rask arbeidsliste og signeres av helsepersonell.

2) Dato og klokkeslett skal vises

3) Fritekstfelt knyttet til bildet

4) Portrett av pasient i EPJ - bidrar til å redusere risiko for at en skriver på feil pasient

5) Visning av bilder i EPJ – se eget dokument om andre formater enn tekst.

6) Foto som elektronisk melding – se melding med vedleggUndersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments