Temaer‎ > ‎

Pasientsikkerhet

Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden
Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
ajourført ; 17 jan 2011 (rh)Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet


EPJ med høy kvalitet og fin arbeidsflyt

Hele EPJ-løftet handler om pasientsikkerhet.

I EPJ journalføres alt pasienten sier og ønsker. Alle undersøkelser ,  alle vurderinger og alle behandlinger som utføres registreres i tekst, kurver og bilder.  EPJ skal sikre at informasjon som er viktig for liv og helse huskes og er tilgjengelig når det trengs i behandlingen. EPJ skal bidra til god kommunikasjon mellom de ulike helsearbeidere slik at behandlingen blir helhetlig. EPJ skal sikre personvern og taushetsplikt. EPJ skal sikre at opplysninger ikke forsvinner eller endres, så sant ikke pasienten ber om det. EPJ er et juridisk dokument.  EPJ skal ha bra funksjonalitet som gir helsearbeiderne fin arbeidsflyt slik at de kan fokusere på pasient og god sikker behandling.

De historiske papirjournalene hadde store mangler og dagens elektronisk pasient journaler (EPJ) er et fremskritt, men fremdeles finnes det kristiske mangler som kunne vært utbedret, det er dette EPJ-løftet vil arbeide for. Vi kjenner feilene og har forslag til løsning. Dette er i aller høyeste grad i pasientenes interesse.TrinnVis kvalitetssystem for leger


elektronisk internkontrollsystem for leger som skal hjelpe oss til å ha høy kvalitet på de tjenestr vi leverer
http://www.trinnvis.no


Kommentarer


Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments