Temaer‎ > ‎

Rapporteringssystem

Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden
Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
ajourført 17 jan 2011 (rh)

Manglende rapporter over risikopasienter ble et praktisk problem under pandemien.

Rapporter er viktig i kvalitetsarbeid og videreutdannelse. Danner grunnlag for evaluering av eget arbeid, kan brukes i kollegagrupper, gir kommunen oversikt over befolkningens helse og tilbud m.m.

Rapporter har ikke fått tilstrekkelig fokus i EPJ fordi feltet har tapt i konkurransen med statlige prosjekter og medisinskfaglige funksjoner med direkte konsekvens for pasientbehandling.

Rapporter er egentlig et sluttprodukt (et av flere) der man begynner med et spørsmål, et problem, en oppgave. Deretter følger en spørring der man går inn i databasen med spørsmålet. Spørringen må kunne modifiseres og endres inntil man får det man ønsker. Vertøyet for dette må være enkelt og kraftig og gi svar straks. Svaret (Rapporten) er ikke nødvendigvis sluttresultatet, ofte vil man også gjøre noe.. Det kan godt være at man får en liste over pasienter som skal kontaktes på SMS - og EPJ skal kunne gjøre dette automatisk med standardtekst. Dette kan bli et knallsterkt verktøy som på sikt kan gi oss en helt ny funksjonalitet i EPJ og nye muligheter i for eksempel forebyggende helsearbeid, overvåking av risikofaktorer, meldinger, innkallinger osv. 


Danske DAKEs Sentinel datafangst (DAKE: De praktiserende lægers og regionernes fælles enhed for kvalitetsudvikling)

Den danske demoversjonen av deres Sentinel datafangst, som gir noen helt andre oversikter og muligheter, og som oppdateres hver natt:

demo.dak-it.dk


Quality and Outcomes Framework fra Skotland 

http://www.isdscotland.org/Health-Topics/General-Practice/Quality-And-Outcomes-Framework/


RAVE 3

RAVE3 er et elektronisk uttrekksprogram fra Elektronisk pasientjournal (EPJ) som er tatt i bruk i Sverige, og som Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid nå tester ut i WinMed-praksiser ved flere legekontor i Norge. Det prinsipielt forskjellige med dette programmet framfor f eks NOKLUS uttrekksprogrammer er at rapportene er tilgjengelige for legekontoret med det samme. Man slipper dermed ventetiden på at rapporten bearbeides sentralt. Samtidig kan man velge å sende en del data sentralt, f eks til diabetes-registeret, og få tilbake regionale og/eller nasjonale tall for benchmarking.

RAVE 3 leveres av Mediata v/Svein Gjeldstad


FHI - Sanntidsbasert overvåkningssystem for infeksjonssykdommer

Vi ønsker kontakt med ressurspersoner som kan gi oss tilbakemeldinger på vårt prosjekt og de strategiske valgene vi må gjøre for å få gjennomført vår visjon om å kunne oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig. Formålet med denne henvendelsen er først og fremst å få kontaktperson(er) som kan inngå i en referansegruppe for prosjektet vårt, men også kunne diskutere prosjektet før referansegruppen er etablert og skal møtes (i januar 2010).

For å kunne finne målbare data for eventuelle sykdomsutbrudd for personer som oppsøker primærleger eller legevakter, må vi ha en teller (diagnosekode, sykdomsgruppe) og en nevner (totalt antall legekontakter, eventuelt befolkningsgrunnlag). Vi må også vite hvilke anonymiserte data (variable) vi kan trekke ut fra legenes EPJ-system og hvordan disse automatisk kan overføres til en database i Folkehelseinstituttet. I tillegg ønsker vi å vite hvilke opplysninger som ønskes tilbake til den enkelte lege eller eventuelt til kommuneoverlegen for ulike planleggingsformål.

 Er dette et tema som er interessant å ta opp enten for hele NFAs referansegruppe for EPJ, eller for enkeltpersoner? Dere har sikkert svært mange EPJ-relaterte spørsmål som skal diskuteres så her er det vel spørsmål om det kan avsettes tid. Jeg som prosjektleder og IT-teknisk prosjektleder (Cathrine Slorbak) kan eventuelt presentere prosjektet på 10-15 min en eller annen gang onsdag 27. oktober.

Mvh Inger Cappelen
seniorrådgiver, PhD
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Avdeling for infeksjonsovervåking (sMSIS)
Tlf 21 07 64 59 (tirsdag og torsdag)
Tlf 21 07 81 57 (mandag og onsdag - SYSVAK)
Mob 415 64 764
inger.cappelen@fhi.no
Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments