Temaer‎ > ‎

Skjema /Universalskjema

Relevante dokumenter

             Nye innspill fra gruppa

Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
Redaktører av temaet: Helge Skjerven, Olav Thorsen, Regin Hjertholm, Inger Lyngstad
Universelt digitalt skjema (oppdatert 21 mars 2011 rh)

Se flg arbeidsdokument om universelt skjema; Dokumentarkiv
Modulen har en mengde mulig automatiske uttrekk og det legges i klart definerte felt. Når henvisning og epikrise velges er det bare noen av disse uttrekkene som brukes, mens andre oppgaver som forsikringserklæringer, attester m.m gir andre forhåndsdefinerte uttrekk.  Vi må kvitte oss men en jungel av skjema som ble laget da komunikasjon foregikk på papir og alt var fortrykt på A4 ark med feltbegresninger . Færre skjemavarianter og samme grensesnitt og arbeidsflyt er målet.  Modul for universelt skjema skal kunne printe ut og generere elektroniske meldinger. Den skal også tilby beslutningstøtte.


Alle
skjema elektronisk i EPJ
(oppdatert sept 2010 rh)

vi vil ikke fortrykte skjema som lages utenfor EPJ og som må etterbestilles fra en mengde ulike aktører. Alle skjema skal være elektronisk i EPJ, fylles ut og lagres der

 

Automatisk preutfylling (oppdatert sept 2010 rh)

Aktuelle data skal automatisk legges inn i skjema når det hentes frem. Redigerbart.


Utskrifter (oppdatert sept 2010 rh)

Hvitt A4 ark i laserprinter. Skjemadesign ligger i EPJ. Utskriftene kan bli fleksible og dynamiske. Vi vil ikke ha fortrykte skjema eller gjennomslag som krever matriseskriver. Skjema med elektronisk melding skal også kunne printes ut til pasientens informasjon eller som nødløsning ved meldingssvikt..

 

Maler (oppdatert sept 2010 rh)

En del brev fra legekontor går igjen, ferdige maler skal ligge i EPJ. Vi oppfordrer klinikere til å komme med innspill til hvilke avsnitt og utrekk som bør ligge i maler. Vi samle opp ett sett med eksempler, det vil lette arbeidet for utviklerne som skal programmere løsningen for oss.


Integrering med økonomi (oppdatert sept 2010 rh)

Utfylling av skjema som honoreres må automatisk generere takst i regningskortet


Beslutningsstøtte (oppdatert sept 2010 rh)

regelverk knyttet til visse skjema bør komme frem i kontekstrelatert beslutningsverktøy


Elektronisk sending (oppdatert sept 2010 rh)

Elektronisk kommunikasjon . Ønsker flere skjema over i elektronisk meldingsformat.


Visning + lagring (oppdatert 18 april 2011 rh)

Dagens visninger er ikke gode nok.  Flg. ideskisse (epikrise-1 visning legeforslag rh.doc) er slik mange leger ønsker å se det . Eksempelet bygger på samme ebXML melding som gir flg KITH visningsfil ; epikrise-1 KITH visningsfil.html. Begge eksemplene finnes her: Dokumentarkiv

Dagens visningsfil fra KITH er fin for å gi oversikt over hva som totalt ligger i meldingen - fin til tekniske diskusjoner. Det må i tillegg  lages en helt ny nasjonal KITH visningsfil som viser meldingen oversiktlig på hvit bakgrunn med avsnitt og overskrifter i bold. Dette bør bli standard visning i alle journalsystemer. Hver gang unversialmeldingen oppdateres skal det følge med oppgradert visningsfil.

Mottatte ebXML meldinger bør lagres uendret i EPJ og være grunnlaget for visning. Dermed kan gamle meldinger vises stadig bedre etterhvert som EPJ utvikler seg på dette feltet. Ved oversending av full EPJ ved fastlegebytte kan man lettere trekke ut henvisninger og epikriser til korrespondansemodul i mottagende EPJ, selom det er 2 ulike journalsystemer. Det samme gjelder konvertering fra et journalsystem til et annet. 

Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments