Temaer‎ > ‎

Arketyper

Finn mer informasjon på Nasjonal IKT sin Arketypeside: www.arketyper.no

Hva er Arketyper?

Arketype-konseptet har en lang historie (Sokrates) , men i hovedtrekk er de arketypene vi snakker om her en spesifikasjon for en EPJ-struktur utviklet og vedlikeholdt av openEHR- en non-profit (ideell) organisasjon dannet av University College London, UK og Ocean Informatics Pty Ltd, Australia. Les mer om openEHR her: http://www.openehr.org/
Målet med arketyper er å kunne strukturere helseinformasjon på en fleksibel måte som passer med kompleksiteten av informasjonen i et EPJ. 
F.eks vil Arketypen blodtrykk kunne inneholde alt fra kun et systolisk trykk, til en mengde detaljert informasjon som: hvilken arm, stående/liggende/sittende, mansjettstørrelse, type apparat, hvorvidt det er et 24t-gjennomsnitt, om det var tatt under fysisk anstrengelse osv. Man kan dermed bruke ett konsept med forskjellige attributter, heller enn forskjellig kode for alle de 100-vis av kombinasjonene av blodtrykkstakning. 
Interoperabilitet er et av hovedmålene og  openEHR samarbeider tett med CEN, ISO, HL7 and OMG. Mange av arketypene er mappet til SNOMED-CT.

Hvordan er forvaltningen av Arketyper i Norge

Utviklingen skjer lokalt, frem til nå har dette vært i helseforetakene. Det er lokale initiativ som definerer behovene og gjennom arbeidet dannes det et «Gjørokrati», de som gjør bestemmer.  Regionale ressursgrupper assisterer lokale initiativ og det oppfordres til gjenbruk av internasjonale arketyper.


Hvem er involvert i arbeidet?

Foreløpig er det mest spesialisthelsetjenesten som er involvert og alle RHFene deltar i dette arbeidet. Av HFene har UNN, OUS og Helse Bergen aktive utviklingsmiljøer. Kreftregisteret jobber også aktivt med utvikling av arketyper. Det er et ønske om å rekruttere (aktive) klinikere av alle profesjoner og spesialiteter til høringsarbeidet for å få en bredest mulig klinisk forankring av arketypene før de godkjennes.
Allmennlege-EPJene har vært med på møter, men ikke enda involvert seg i utviklingen. Dette har nok mest å gjøre med prioriteringer og det at Arketyper ikke (enda) er en nasjonal standard. 

Hvordan kan man bli involvert i utviklingen?

Ad-hoc grupper eller enkeltpersoner av leger eller andre interesserte helsepersonell best kan komme i gang med bidrag er ved å lage seg en konto på http://arketyper.no, og oppgi sine fagfelt og om de ønsker å delta i høringer («review»). De kan også her «adoptere» spesifikke arketyper, og da vil de alltid bli orientert om endringer og invitert til høringer for disse arketypene. Dersom man har spesifikke bruksområder man ønsker å utvikle datasett for, kan man begynne med å kontakte Silje L Bakke (silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no), så kan jeg evt formidle kontakt med lokale arketypespesialister. 

Det planlegges også et todagers kurs i openEHR/arketypemodellering rundt slutten av november (dato ikke fastlagt) 


Se video-presentasjon fra Silje Bakke her:  http://youtu.be/1gjVlhb3Aro

Viser 0 artikler
Lagt inn avProblemMulig løsningGjelder system
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Lagt inn avProblemMulig løsningGjelder system
Viser 0 artikler
Comments