Dokumentarkiv


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Last ned
”Henvisninger, fra monolog uten verktøy og rammer til dialog med verktøy og rammer – men vil det hjelpe?” Se fra Ahus v/Jan Emil Kristoffersen, fra ELIN-k: Erfaringskonferanse 14. og 25. februar 2011  289 k versjon 3 18. feb. 2011, 12:18 Linn Brandt
Ċ
Vis Last ned
Implementerings veileder, Forprosjekt  43 k versjon 3 14. nov. 2010, 05:24 Linn Brandt
ċ

Last ned
Samstemming av medisiner, sikkerhet og videreføring av ELIK-k i EPJ-løftet‎   2450 k versjon 3 16. feb. 2011, 11:32 Linn Brandt
ć
Vis Last ned
Meldingstyper og bruk + overvåking av meldinger + litt multidose  2137 k versjon 7 7. des. 2010, 04:39 Linn Brandt
ċ

Vis
Handlingsplanen beskriver målsettinger og aktiviteter Meldingsløftet i kommunene for 2011. Meldingsløftet i kommunene er et program for utbredelse av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunale helsetjenester og deres samarbeidsparter. Programmet er underlagt det nasjonale programmet Nasjonalt meldingsløft.  17. jun. 2011, 00:45 Linn Brandt
Ċ
Vis Last ned
Beskrivelse av meldingstyper og hvordan de skal brukes  802 k versjon 3 14. nov. 2010, 06:37 Linn Brandt
ċ

Vis
  20. des. 2012, 11:24 Inger Lyngstad
Ċ
Vis Last ned
  1276 k versjon 1 21. des. 2012, 09:24 Inger Lyngstad
Comments