Temaer‎ > ‎

‎eResept‎

Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
Redaktører for temaet: Ole Andreas Bjordal, Sveinung Gangstø, Regin Hjertholm, Inger Lyngstad


Diskusjon pågår om hvordan papirutskrift til pasient av medisinlisten skal se ut.Har eResepts papirutskrift for mange felt og uttrykk som er vanskelige for pasienten å forstå og som kan føre til forvirring og feil medisininntak? eksempler er "reit" og  diagnosekoder. Er skillet mellom fast, ved behov og kur for utydelig?Se papirutskr av medisinliste til pasient R040111.doc:   Dokumentarkiv

Status 30 mars 2011  (oppdatert 30 mars 2011 oab/rh)

 -Winmed 3 hadde laget støtte for FEST v 1 pr mai 2008. De har nå videreutviklet til støtte for FEST v2.4 som er klar til pilot om ikke lenge. 

-System X og Plenario har støttet v 2.3 i eResept pilot fra medio 2010.

-System X har laget støtte for FEST v2.4 og går i pilot med dette om ikke lenge.

-Plenario har ikke utviklet støtte for v2.4 av FEST.

-Forskrivningsmodulen (FM) har utviklet støtte for FEST v2.4 og er klar til pilot om ikke lenge (FM er den eneste applikasjon som har gått rett inn i FEST v 2.4). Winmed 2.X har nå et godt fungerende grensesnitt mot FM.


PWCs evaluering av eResept-pilot april 2011
(oppdatert 14 april 2011 rh)

sammendrag under her. Se ellers DokumentarkivUndersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments