Temaer‎ > ‎‎eResept‎‎ > ‎

Innlegg

ubrukt MineResepter.no og ubrukelig sikkerhetsrutiner

lagt inn 14. apr. 2011, 00:18 av Linn Brandt   [ oppdatert 14. apr. 2011, 01:19 ]

Det jeg legger særlig merke tili denne rapporten er 
1. Den manglende bruken av www.mineresepter.no
2. Problemene rundt samtykkeerklæringene og innloggingssystemet

Den manglende bruken av minerespter (kun 500 brukere, når det bor 58.000 i disse kommunene og det ble ekspedert 4000 resepter i uken på slutten) kan skyldes en eldre befolkning, men mest sannsynlig et alt for vanskelig innloggingssystem. Hvorfor i alle dager ikke bruke bankID, når nå postens eBrev også har begynt å bruke dette. Det må da være måte på hvor mange portaler og sikkerhetsmekanismer pasientene våre skal tvinges igjennom (se bare hvor sukssess minside portalen hos legeforeningen har hatt,når de har et urvanskelig påloggingmekanisme- de har vel nær INGEN brukere). Andre land og steder (elsker å referere til Kaiser Permanente, for de gjør Helsedirektoratet og HOD selv, men bare de delene de liker), forsøkte dette med vanskelig pålogging, og fikk ingen brukere. Så forenklet de påloggingen og vips- fikk de millionvis av brukere (3,5mill av Kaiser Permanentes 8,5mill pasienter er nå hyppige brukere - over 11 ganger i året). Kunne det ha gått ann at iallefall det var et valg etter at du hadde logget deg inn første gang, som man kanskje kunne ha gjort på legekontoret (burde sikkert ha en takst for det), at man kunne velge innlogg med brukernavn og et valgt passord?  (det hadde jo helt klart vært det beste fra starten av, men ser ikke at det er noe vi kommer til å få igjennom). La folk få velge selv!
Det at folk ikke benytter mineresepter.no er med på å gi utslag i at punktet om "pasienten/publikum sitt behov for oversikt over resepter er godt ivaretatt" scoret dårligst i hele bruker-spørreskjemaet, og "Jeg har god oversikt over de elektroniske reseptene" scoret dårligst i hele pasient-spørreskjemaet. Når vi vet at folk flest har utrolig dårlig kontroll allerede, er ikke dette annet enn koatastrofalt, og bør få en stor del av forbedrings-oppmerksomheten.

Problemene rundt samtykkeerklæring har vi diskutert før- det burde holde med EN gang erklæring: "Er det greit for deg at reseptenE dine sendes til reseptformidleren..blablabla" - Ja = For alle fremtidige resepter inntil pasienten selv sier stopp eller logger seg inn på minerespeter og aktivt stopper denne muligheten. Det er jo helt usannsynlig meningsløst at man skal være nødt til å spørre for hver eneste gang (som i denne rapporten også har vist seg at ikke er mulig, siden pasienten ber om fornyelse uten å møte opp på legekontoret (>50% ved noen legekontor), så man krysser av uten å få spurt pasienten. Noe som igjen viser at dette er VELDIG lite gjennomtenkt og blir sikkerhetsrutine for rutinens skyld, ikke for pasientens sikkerhets skyld).
Fra rapporten: "Ifølge de fleste rekvirentene er en plan i endring i funksjonaliteten knyttet til samtykke en forutsetning for å kunne anbefale en nasjonal utbredelse av e-resept. Gjennom intervju med andre aktører i e-resept programmet har det kommet frem informasjon om at det pågår arbeid  for å få gjort endringer i Reseptformidlerforskriften slik at planlagte endringer i EPJ-systemenes funksjonalitet kan implementeres"

Problemene rundt Innloggingssystemene (for legene), burde, som oppgitt at legene har rapportert, kunne samordnes med EPJ-systemet. EN inlogging MÅ holde! Hva er det de sier med dette, at reseptinformasjon er så himla mye viktigere enn alt annet vi lagrer i journalen at det må ha spesial-sikkerhet? Og hvorfor trenger vi da ikke det i dagens system. Gir meg ende over.... Idiotien i dette må vel være åpenbar? 
"Rekvirentene gir samlet tilbakemelding om at kravet til personlig sertifikat og signering av den enkelte resept gir en unødvendig og tidkrevende arbeidsprossess i EPJ-systemet. ..... Rekvirentene mener en signering ved pålogging til EPJ-systemet bør være tilstrekkelig for alle arbeidsoppgaver i tilknytning til  eResept" Nettopp!! Dette kravet bør vi virkelig stå på for å få til!

Helt til slutt: "Før en nasjonal utbredelse må det gjennomføres en oppgradering av EPJ-system på legekontorene"!!! 
Hvem betaler, hva skal skje og når?

Linn Brandt

1-1 of 1