Temaer‎ > ‎

Helseplattformen/EIEJ

Helseplattformen / En Innbygger En Journal (EIEJ)

Én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge
Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Nå er programmet inne i dialogfasen, etter at fire leverandører har mottatt konkurransegrunnlaget og levert sine innledende tilbud. 


Side om helseplattformen på eHelseDir (mangelfull): https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/helseplattformen
Side om En Innbygger En Journal på eHelseDir:  https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal

Leger involvert fra RefEPJ: 
  • Sveinung Gangstø - Involvert i En innbygger - en journal i Direktoratet for e-helse (ansatt i divisjon strategi)
  • Jon-Torgeir Lunke - Involvert i En innbygger - en journal i Direktoratet for e-helse (ansatt i divisjon strategi),  i oppfølging av E-helsestrategien 2017-2022 er det diverse berøringspunkt relatert til Helseplattformen/EIEJ
  • Lasse Folkvord - 80% stilling i Helseplattformen fra 01.08.2017 og ut 2018. Anskaffelses prosjektet
  • Eirik Arnesen Legeforeningens observatør i styringsgruppen for Helseplattformen fra 01.08.2017
  • Arild Faxvaag - Utleid til Helseplattformen noen få timer i uka for å arbeide med Klinisk beslutningsstøtte

Comments