Utvalg og grupper vi er aktive i

Referansegrupper:
Hdir: Nasjonal sikkerhetsstruktur - Linn
Hdir: Standarisering - Linn
Hdir: En innbygger og en journal - Linn  (ikke legeforeningsrep.)
NHN: Meldingsutveksling
Hdir: Kritisk informasjon i Kjernejournal - Linn (ikke legeforeningsrep.)

Utvalg:
NUIT  (Nasjonalt Utvalg for prioritering av IT i helsevesenet) - Morten
SAMUT (SAMordning av MeldingsUtveksling) - Morten
Styringsgruppa for normen - Kjartan Arbeidsgrupper:
Arbeidsgruppe for utvkling av Normen - Kjartan
Forskrift for virksomhetsovergripende journal/Arbeidsfelleskap - Morten
Prosjekt EKHO: Elektronisk Kommunikasjon i Helse og Omsorg - MortenInternasjonale samarbeid:
Standarisering rundt retningslinjer, forskningsdokumentasjon og beslutningsstøtte - Linn (ikke legeforeningsrep.)Helse-IT rettet forskning:
Retningslinjer og beslutningstøtte, og integrasjon med pasientjournaler - Linn (ikke legeforeningsrep.)Andre:Comments